معرفی

ماه‌تاب، فراتر از تولید برق

پروژه‌ی تولید گاز طبیعی مایع شده (LNG) جهت صادرات، در لیست پروژه‌های مصوب معاونت نفت و گاز شرکت ماه‌تاب گستر می‌باشد. در این راستا، شرکت مایع سازی گازی طبیعی ماه‌تاب پرتو کنگان با هدف توسعه‌ی ظرفیت صادراتی گاز کشور از طریق احداث تأسیسات دو میلیون تنی LNG در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ تأسیس شد.

شرکت ماه‌تاب پرتو کنگان در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ موفق به اخذ موافقت‌نامه اصولی احداث تأسیسات مایع سازی گاز طبیعی از وزارت نفت گردید و در سال ۱۳۹۸ قرارداد بلند مدت ۲۰ ساله برای تبدیل روزانه یازده میلیون مترمکعب گاز طبیعی به LNG را با آن وزارت‌خانه به امضاء می‌رساند. مطالعات مفهومی این پروژه، توسط شرکت‌های مهندسی معتبر بین المللی در این زمینه انجام شده است. طبق برنامه‌ی زمان‌بندی، عملیات ساخت این مجتمع در سال ۱۴۰۰ آغاز می‌گردد و پس از ۴۲ ماه و در سال ۱۴۰۴ آماده‌ی بهره‌برداری خواهد بود.