مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج برگزار شد

جلسه مجمع عمومی‌عادی سالیانه شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج (سهامی‌عام) در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با حضور ۷۶.۷۸ درصد سهامداران شرکت به ریاست جناب آقای مهندس ملاکی برگزار گردید تصمیمات ذیل ذر این جلسه اخذ گردید.

  • صورت های مالی سال منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.
  • کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت انجام شده در سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸ مورد تنفیذ قرار گرفت.
  • موسسه حسابرسی “حساب گستر پویا” به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی “صالح اندیشان” به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹ انتخاب گردیدند و مجمع اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را به هیأت مدیره تفویض نمود.
  • روزنامه “اطلاعات” به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ انتخاب گردید.
  • حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۹ در صورت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه، ماهیانه به مبلغ ۱۷ میلیون ریال به صورت ناخالص تعیین گردید.
  • اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج (سهامی عام) برای دوره جدید ۲ ساله انتخاب گردیدند.

همچنین با توجه به شرایط فعلی و جلوگیری از شیوع بیماری، تعداد قابل توجهی از سهامداران محترم این جلسه را از طریق پخش زنده دنبال نمودند و حاضرین در سالن هم پروتکل های بهداشتی را به صورت کامل رعایت نمودند.