واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه با شبکه سراسری برق سنکرون شد

واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه با شبکه سراسری برق سنکرون شد

با بهره‌برداری از این بخش همچنین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه به ارزش ۴۰۰ میلیون یورو تکمیل شد.

احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه بر مبنای بند ۱۹ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور براساس مکانیسم بازگشت سرمایه از محل صرفه‌جویی سوخت است. بهره‌برداری از واحد سوم بخش بخار نیروگاه سیکل‌ترکیبی ارومیه همچنین سالانه ۷۸۵ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف سوخت در پی خواهد داشت.

نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه با برخورداری از ۶ واحد گازی و سه واحد بخار با ظرفیت ۱۴۷۲ مگاوات یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین واحدهای تولید برق در غرب کشور است.