کاشت نهال در نیروگاه های رودشور و شوباد توسط دانش آموزان

کاشت نهال در نیروگاه های رودشور و شوباد توسط دانش آموزان

به گزارش همکاران ما، ۵۲ نفر از دانش آموزان دبیرستان مائده شهرستان اسلامشهر و ۴۴ نفر از دانش آموزان دبیرستان شهید علی خجسته شهرستان کهنوج، ضمن بازدید از پارک انرژی، تعداد ۱۰ اصله نهال کاج سوزنی برگ تهران در نیروگاه رودشور  و تعداد ۸ اصله نهال اکالیپتوس در نیروگاه شوباد غرص کردند.

این برنامه به بهانه ی آغاز هفته ی منابع طبیعی و با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و آشنایی بیشتر دانش آموزان با گونه های گیاهی و نگهداری از آن ترتیب داده شد.