دومین برنامه پویش کهنوج بدون پلاستیک برگزار شد

دومین برنامه پویش کهنوج بدون پلاستیک برگزار شد

دومین برنامه پویش عمومی کهنوج بدون پلاستیک توسط رفتگران افتخاری شهر کهنوج در روز سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ در حدفاصل چهار راه میدان میوه و تره بار تا پارک شوباد برگزار شد.

این طرح که با دعوت بنیاد نیکوکاری ماهتاب سازان ایرانیان و با عنوان پویش کهنوج بدون پلاستیک برگزار شده بود با استقبال ۲۵۰ نفر از شهروندان کهنوجی مواجه شد که به صورت افتخاری لباس رفتگری بر تن کردند و حد فاصل چهارراه تره بار تا میدان شوباد را از هر نوع زباله پاکسازی کردند. در این طرح کارکنان نیروگاه شوباد، مدارس، کارکنان شهرداری، محیط زیست، سازمان مردم نهاد حفاظت از کلمرز و دیگر سازمان ها هم حضور داشتند و با پوشیدن لباس رفتگری نشان دادند که حفاظت از زمین وظیفه همگانی است و وجدان عمومی باید نسبت به آن حساس باشد.

این برنامه به همت و مشارکت شهروندان مهربان کهنوجی و کارکنان نیروگاه شوباد و با هماهنگی نهادهای اجرایی شهرستان از ساعت ۱۸:۳۰ عصر آغاز و با برگزاری جشن و سرور در ساعت ۲۰:۳۰ به پایان رسید. برخی از اهداف این برنامه عبارتند از:

  • پاکسازی محیط زیست از پلاستیک و سایر زباله‌های ماندگار و ایجاد منظر مناسب
  • فرهنگ سازی در زمینه ی تولید و مصرف کمتر زباله‌های پلاستیکی
  • جریان سازی در سطح جامعه و ایجاد الگوی پایدار محیط زیست در شهرستان کهنوج

بنیاد نیکوکاری ماهتاب سازان ایرانیان امیدوار است این طرح با مشارکت شهروندان کهنوج به صورت مستمر و تا پاکسازی کامل شهر برگزار گردد.