معرفی

ما به مسئولیت‌های اجتماعی خود باور داریم

ماه‌تاب آرمان‌های خود را تنها به کسب سود و موفقیت‌های اقتصادی محدود نمی‌سازد؛ بلکه همچنین نقش‌آفرینی اجتماعی و الگوسازی‌های منتج از آن، یکی از ارزش‌های بنیادین گروه تلقی می‌شود. با همین نگاه از بدو تأسیس شرکت، برنامه‌ریزی و اجرای نظام‌مند فعالیت‌های اجتماعی در محدوده‌ی نیروگاه‌ها و پروژه‌های شرکت، در سرلوحه‌ی اقدامات آن قرار گرفته است.

استقرار و بهره‌برداری از مدرسه فردا در سال 1386 اولین تجربه‌ی موفق ماه‌تاب در پروژه‌های اجتماعی می‌باشد. از آن پس تا به امروز،  به موازات هر پروژه‌ای، زمینه‌یابی و مطالعات فراگیر جهت اجرای فعالیت‌های اجتماعی اثرگذار و جریان‌ساز به‌طور مداوم و مستمر انجام می‌شود. قرار گرفتن در جایگاه یک الگوی سرآمد و موفق در تعهد و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی، آرمانیست که ماه‌تاب برای دستیابی به آن پیگیر و فعال است.

با تأکید بر سیاست برون‌سپاری در گروه ماه‌تاب، راهبری و اجرای بخشی از فعالیت‌های اجتماعی، از نیمه دوم سال 1395 در قالب تفاهم‌نامه‌های همکاری به بنیاد نیکوکاری ماهتاب سازان ایرانیان محول شده است.