با پایان یافتن دوره بازپرداخت اقساط نیروگاه‌های خورشیدی طرح پایلوت، تمامی درآمد ناشی از فروش برق بانوان سرپرست خانوار به حساب ایشان منظور می‌گردد.

    مالکانِ ۸ نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی نصب شده در استان کرمان، تسهیلات خود را به صورت کامل بازپرداخت نموده و از زمستان ۱۳۹۹ تمامی درآمد ناشی از فروش ب...